Tato stránka bude věnována petiční akci za odstoupení náměstka primátora Bc. Matěje Hollana

Budou popsány všechny důvody vedoucí k sepsání petice i k požadavku na rezignaci náměstka pro brněnskou dopravu a parkování. Budeme se věnovat kauzám pana Hollana, jeho nekompetentnímu vedení svěřeného rezortu a všem jeho přešlapům. Budeme informovat o počtu podpisů pod peticí i reakcích vedení města k názorům občanů.

Matěj Hollan byl možná dobrým aktivistou, schopným dobře žít z dotačních peněz. Jako politik a náměstek však selhal na plné čáře a měl by odejít.

PETICE ZA ODSTOUPENÍ / ODVOLÁNÍ MATĚJE HOLLANA Z FUNKCE NÁMĚSTKA PRIMÁTORA MĚSTA BRNA

(petice ve smyslu zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním)

My, níže podepsaní občané, vyzýváme Bc. Matěje Hollana z hnutí Žít Brno, aby odstoupil z funkce náměstka primátora statutárního města Brna. Pokud tak neučiní, vyzýváme primátora a Radu statutárního města Brna, aby Zastupitelstvu města Brna jeho odvolání navrhli a zároveň žádáme Zastupitelstvo města Brna, aby Bc. Matěje Hollana z uvedené funkce odvolalo.

Odstoupení, respektive odvolání Bc. Matěje Hollana žádáme s ohledem na jeho dosavadní působení, chování a kroky ve vedení města Brna. K výkonu funkce náměstka pro otázky a řešení brněnské dopravy a parkování nemá odpovídající vzdělání ani žádné odborné předpoklady, nevlastní dokonce řidičský průkaz a máme za to, že se této agendě ani dostatečně nevěnuje. Zatímco město stagnuje v otázce řešení parkovacích kapacit a dusí se v kolonách vozidel na nedostavěném městském okruhu i jinde, náměstek Hollan vymýšlí nepřijatelné plány na neúměrnou preferenci cyklodopravy i rušení parkovacích míst.

Bc. Matěj Hollan nemá pro výkon funkce ve vedení města ani osobnostní předpoklady a jeho kauzy, přešlapy i problémy jsou toho důkazem – množství zbytečných zahraničních cest po evropských zemích za peníze daňových poplatníků, zneužívání služebních vozidel města pro soukromé účely, kontroverzní výroky, rozhodnutí či realizované „zážitky“, které nejsou adekvátní funkci náměstka primátora, některé veřejné zakázky či dotace pro subjekty s blízkými vazbami na jeho osobu a v poslední době také nelegální cestování „na černo“ v MHD a následná snaha vyhnout se zodpovědnosti.

Náměstek Hollan svým působením nepřispívá k dobrému jménu města i jeho vedení u občanů města Brna, ale je ostudou Brna i navenek. Měl by proto v zastávané funkci skončit.

PETICI JIŽ NYNÍ MŮŽETE PODEPSAT V RÁMCI JEJÍ ONLINE VERZE NA ADRESE: http://www.petice24.com/petice_za_odstoupeniodvolani_brnnskeho_namstka_hollana